Морско застраховане

Видове застраховки

 • Отговорност плавателни съдове (P&I)
 • Правна защита (FD&D)
 • Каско плавателни съдове (H&M)
 • Военни рискове
 • Отговорност на чартьора
 • Кораби в строеж
 • Загуба на навло
 • Товари по време на превоз
 • Професионални отговорности

 Застраховани кораби

 • Сухотоварни морски кораби
 • Малки танкери и бункеровчици
 • Речни кораби и баржи
 • Влекачи и специализирани кораби
 • Яхти и малки плавателни съдове

Ай Пи Ес Сървисиз е застрахователен брокер специализиран в морското застраховане. В зависимост от типа на желаното покритие ние можем да Ви предложим конкуренти оферти от Лондонския пазар, както и от надеждни Европейски и Български застрахователи. Имаме установени професионални контакти с повечето компании предлагащи специфични решения за нашите клиенти.

Ние работим успешно с повечето Български корабособственици и мениджъри като осигуряваме H&M и P&I покритие за техните морски и речни кораби. Компанията е активна и на международния пазар предлагайки услуги на чуждестранни корабни мениджъри опериращи главно в района на Черно и Средиземно море.

P&Iи H&M застраховането представляват основна част от дейността на застрахователния брокер. Корабособствениците и мениджърите могат да избират между "mutual"P&I  клубове или застрахователи с фиксирана премия. Можем да предоставим нашия съвет на клиентите си в зависимост от техния флот и район на плаване.

Преимуществата на "mutual" P&I клубовете включва възможно най-голямо покритие и гъвкавост, както и определено ниво на обслужване при уреждане на щети и управление на риска, но от друга страна размера на премията зависи от всички членове на клуба и може да се наложи плащане на непредвидена допълнителна премия поради щети претърпени от други.

Фиксираните премии се предлагат от застрахователни компании, които предлагат ограничени лимити на отговорност (обикновено в рамките на 250 или 500 млн. долара) при подобни застрахователни условия като клубовете. Премиите са предсказуеми и фиксирани за определен период от време. Този вид продукт е по-подходящ за по-малки съдове и предлага по-добро планиране на разходите и развитието на бизнеса.

Ние ще Ви помогнем също така да намерите най-доброто решение за H&M застраховката на Вашите плавателни съдове от българския или лондонския застрахователен пазар. Услугите ни включват и активно съдействие при уреждане на щети и получаване на адекватно обезщетение.

Предлагаме цялостна услуга по „карго” застраховане за стоки превозвани по море и/или комбиниран транспорт за регулярни товари или индивидуални пратки. Спедиторските компании могат да намерят чрез нас решение за бързо и лесно застраховане на пратките на своите клиенти, като и да получат застраховка за своите професионални отговорности към трети страни. Предлагаме специални условия от първокласни застрахователи за контейнеризирани товари.